Elan UItvaartverzorging

1. Praktische zaken

Wat te doen na een overlijden

(Huis)arts inlichten
Als de (huis)arts niet aanwezig is bij het overlijden, dient deze of de dokterswacht gewaarschuwd te worden. De arts maakt vervolgens een verklaring van overlijden op. Met deze verklaring gaat u of uw uitvaartverzorger naar het gemeentehuis. . De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente geeft een akte van overlijden(deze akte is voor de nabestaanden en is nodig om een aantal administratieve zaken te kunnen afhandelen) Ook wordt er wordt een verlof tot cremeren of begraven afgegeven. (Zonder dit verlof mag er geen crematie of begrafenis plaatsvinden)

Uitvaart regelen

Het is (bij wet) niet verplicht een uitvaartverzorger in te schakelen om de uitvaart te regelen. Indien de nabestaanden de uitvaart zelf willen doen/regelen, kan dat. Wel raden wij u aan om contact te zoeken met een uitvaartverzorger dit met het oog op, het groot aantal zaken welke geregeld moeten worden, vragen, problemen, materialen e.d.

Indien u een kapitaaluitvaartverzekering heeft of de uitvaart zelf wil/kan betalen kan men een uitvaartverzorger naar keuze inschakelen.

Is er een natura uitvaartverzekering afgesloten dan zult u op de polis de tekst aantreffen: In geval van overlijden belt u …. Maar dit bent u overigens in geen geval verplicht want heeft u voorkeur voor een andere uitvaartonderneming, dan is dat geen probleem want u bent altijd vrij om uw eigen uitvaartondernemer te kiezen.
Het advies van Elan is om dit, indien mogelijk, van te voren bij uw verzekering te vragen en/of te melden.

Bent u aangesloten bij een uitvaartvereniging dan bent u ook vrij om voor een andere uitvaartverzorger te kiezen dan welke de vereniging u biedt. Ook hierover geldt het zelfde advies, neemt u contact hierover op met het bestuur van de desbetreffende vereniging.

Om u tegemoet te komen in de kosten van de uitvaart bestaat de mogelijkheid om uw geheel gratis en vrijblijvend bij ons in te schrijven. Deze inschrijving geeft u het recht op een korting van maar liefst € 150, –

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u ons op verschillende manieren bereiken:
Telefoon: 0512 356 901
E-mail: info@elanuitvaartverzorging.nl
Site: het contactformulier